Efter samråd med markägare har vi valt att stryka stolpe 26 & 27 från Friska Skattkärr!

Stolparna är bortplockade både från skogen och hemsidan. Därmed är även eventuella registreringar av dessa stolpar strukna. Vi beklagar och hoppas på förståelse för detta!