Efter samråd med markägare har vi valt att stryka stolpe 26 & 27 från Friska Skattkärr!

Stolparna är bortplockade både från skogen och hemsidan. Därmed är även eventuella registreringar av dessa stolpar strukna. Vi beklagar och hoppas på förståelse för detta!

Utlottningen av priser för Friska Skattkärr 2018 är genomförd.